img-book
Kategoriler: Etiketler:

Bizdeki Ben: Tanınma Teorisi Üzerine İncelemeler

Yazar: Axel Honneth

Bizdeki Ben’de Axel Honneth, daha önce yayımladığımız başyapıtı Tanınma Uğruna Mücadele’de geliştirdiği teorik çerçevesinin izinden gidiyor. Bizzat geliştirdiği ve felsefe çevrelerinde büyük etki yaratan tanınma teorisini bu kitapta yeri geldiğinde çeşitli itirazlar karşısında düzeltmek ya da netleştirmek için belli değişikliklerle yeniliyor, yeri geldiğindeyse farklı alanları kapsayacak şekilde genişletiyor.

Etiketler:

Bizdeki Ben’de Axel Honneth, daha önce yayımladığımız başyapıtı Tanınma Uğruna Mücadele’de geliştirdiği teorik çerçevesinin izinden gidiyor. Bizzat geliştirdiği ve felsefe çevrelerinde büyük etki yaratan tanınma teorisini bu kitapta yeri geldiğinde çeşitli itirazlar karşısında düzeltmek ya da netleştirmek için belli değişikliklerle yeniliyor, yeri geldiğindeyse farklı alanları kapsayacak şekilde genişletiyor.

Alman felsefesi, İngiliz psikanalizi ve Fransız sosyolojisinden faydalanarak disiplinlerarası bir yaklaşım oluşturan Honneth burada, Hegel’in felsefesine dair incelikli okumalardan belirli psikanaliz teorilerinin sıkı eleştirilerine, kapitalizmin gelişimi hakkında içgörü dolu izahlardan sosyal adalet teorilerinin güçlü analizlerine uzanan düşünsel verimini yeniden gözler önüne seriyor.

Honneth’in felsefi gücünü ve ilgi alanlarının genişliğini ortaya koyan bu çalışma, felsefe, siyaset bilimi, sosyoloji ve genel olarak sosyal bilimlerde derinlikli bir okuma serüveni için referans kitabı olabilecek nitelikte.

“Bu kitap Honneth’in bugün eleştirel teorinin önde gelen savunucusu olarak tanınmayı hak ettiğini gösteriyor.”

Simon Thompson

(West of England Üniversitesi öğretim üyesi)

Kitap Adı : Bizdeki Ben: Tanınma Teorisi Üzerine İncelemeler


Kitabın Orjinal Adı : Das Ich im Wir


Yazar(lar) : Axel Honneth


Çevirmen : Özgür Aktok


Editör : Selçuk Aylar


Tür : Kurgudışı - Felsefe


Sayfa Sayısı : 344


Yazar:Axel Honneth
Axel Honneth: Çağımızın önde gelen düşünürlerinden Axel Honneth, Frankfurt’ta Goethe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde profesördür ve oradaki Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde müdürlük görevini sürdürmektedir. Tanınma Uğruna Mücadele en önemli çalışması sayılmaktadır. Yakın tarihli diğer yapıtları arasında Das Recht der Freiheit. Grundriss einer demokratischen Sittlichkeit (2011) [Özgürlük Hakkı. Demokratik bir Etik-yaşam Taslağı] ve Das Ich im Wir. Studien zur Anerkennungstheorie (2010) [Bizdeki Ben. Tanınma Teorisi Üzerine Çalışmalar] sayılabilir.

“Bizdeki Ben: Tanınma Teorisi Üzerine İncelemeler”

Henüz değerlendirme yok.