img-book
Kategoriler: Etiketler: ,

Marx ve Sonrası – Marksist Düşünceye Katkılar

Yazar: Kurtul Gülenç, Önder Kulak,

“Elinizdeki kitapta derlenen makalelerin odak noktası, Marx’tan başlayıp, Marksist düşüncenin temellerini oluşturan klasiklere dair kapsamlı okumaların birer sonucu olarak, ayrıntılı serimlemeler ve yeni katkılar sunabilmektir. Böylesi bir odak noktası belirlemenin temel nedeni, klasiklerin yeniden okunarak, hem metinlerin sunduğu çerçevede temellerin kuvvetlendirilebileceği, hem de hermeneutik sınırlar içinde yeni adımlar atılabileceği fikridir. Bu fikri içeren çabaların özellikle Marksist teorinin günümüzde yaşamış olduğu bunalımı anlamaya ve hem bu bunalımı tetikleyen hem de bu bunalımın yaratmış olduğu problemleri mercek altına almaya büyük katkı sunacaklarını düşünüyoruz.” Karl Marx’ta Yabancılaşma, Meta Fetişizmi ve Şeyleşme Kavramları Din Halkın Afyonu mudur? Karl Marx’ta Din, İdeoloji ve Eleştiri Post-Marksist Siyaset Anlayışı ve Eleştiriler

Etiketler: ,

“Elinizdeki kitapta derlenen makalelerin odak noktası, Marx’tan başlayıp, Marksist düşüncenin temellerini oluşturan klasiklere dair kapsamlı okumaların birer sonucu olarak, ayrıntılı serimlemeler ve yeni katkılar sunabilmektir. Böylesi bir odak noktası belirlemenin temel nedeni, klasiklerin yeniden okunarak, hem metinlerin sunduğu çerçevede temellerin kuvvetlendirilebileceği, hem de hermeneutik sınırlar içinde yeni adımlar atılabileceği fikridir. Bu fikri içeren çabaların özellikle Marksist teorinin günümüzde yaşamış olduğu bunalımı anlamaya ve hem bu bunalımı tetikleyen hem de bu bunalımın yaratmış olduğu problemleri mercek altına almaya büyük katkı sunacaklarını düşünüyoruz.” Karl Marx’ta Yabancılaşma, Meta Fetişizmi ve Şeyleşme Kavramları Din Halkın Afyonu mudur? Karl Marx’ta Din, İdeoloji ve Eleştiri Post-Marksist Siyaset Anlayışı ve Eleştiriler

Kitap Adı : Marx ve Sonrası - Marksist Düşünceye Katkılar


Kitabın Orjinal Adı :


Yazar(lar) : Kurtul Gülenç, Önder Kulak


Çevirmen :


Editör :


Tür : Felsefe Bilimi


Sayfa Sayısı : 304


Kurtul Gülenç 1979 yılında Bursa’da doğdu. 1997 yılında girdiği Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2005 yılında yine aynı üniversiteden yüksek lisans, 2010 yılında da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden doktora derecelerini aldı. Ulusal ve uluslararası dergilerde çeşitli makaleleri ve çevirileri yayınlandı. Gülenç’in Marksizmde Ahlak Tartışmaları: Adalet, Özgürlük, Mutluluk (Tekin Yayınları, 2016), Frankfurt Okulu (Ayrıntı Yayınları, 2015) ve Önder Kulak ile birlikte kaleme aldığı Marx’ın Halleri (Kalkedon Yayınları, 2012) adlı kitaplarının yanı sıra Ahu Tunçel ile birlikte editörlüğünü yaptığı Siyaset Felsefesi Tarihi – Platon’dan Zizek’e (Doğu Batı Yayınları, 2013) ve Özlem Duva ile birlikte yayına hazırladığı Yargıya Felsefeyle Bakmak (YKY, 2016) adlı çalışmaları da bulunmaktadır. Sırasıyla Maltepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümlerinde çalışan Gülenç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde görev yapmaktadır. Çalışma ve ilgi alanları toplum ve politika felsefesi, sosyal bilimler felsefesi, Marksizm, Frankfurt Okulu ve Aydınlanma felsefesidir.
Yazar:Önder Kulak
Önder Kulak 1986 yılında İstanbul’da doğdu. 2009 yılında Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olmasının ardından, Marx, Lukacs ve Adorno’da Yabancılaşma: Şeyleşme başlıklı teziyle Sussex Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden yüksek lisans derecesi almaya hak kazandı. Daha sonra, Theodor Adorno: Kültür Endüstrisinin Kıskacında Kültür başlıklı teziyle Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Marksizm, Frankfurt Okulu ve felsefe tarihi içerisinden birçok akımı ilgi alanı olarak belirleyen Kulak’ın; FelsefeYazın, Doğu Batı, Yeditepe’de Felsefe, Kampfplatz, ViraVerita, Gezite gibi çeşitli dergilerde ve internet sitelerinde yayınları ve çevirileri, ortak kitap projelerinde çalışmaları, editörlükleri ve çeviri kitapları bulunmaktadır. 2012 yılında Kurtul Gülenç ile birlikte kaleme aldığı Marx’ın Halleri isimli kitabı yayımlanmıştır.

“Marx ve Sonrası – Marksist Düşünceye Katkılar”

Henüz değerlendirme yok.